Vad betyder E.A.T inom sökmotoroptimering? 

E.A.T är ett begrepp som vuxit sig allt starkare inom sökmotoroptimering. Detta utifrån att Google allt mer lägger vikt vid begreppet när de talar om vad som krävs för att ranka högt. Förkortningen står för följande ord: 

Expertis 

De som är experter på sitt område ska premieras med bättre ranking. Skulle Carl Bildt skriva en faktatext om utrikespolitik så bör denna har betydligt mer expertis bakom sig än om ”vem som helst” skriver den. Detta utifrån att Carl Bildt är extremt insatt i ämnet och expert.   read more