Vad betyder E.A.T inom sökmotoroptimering? 

E.A.T är ett begrepp som vuxit sig allt starkare inom sökmotoroptimering. Detta utifrån att Google allt mer lägger vikt vid begreppet när de talar om vad som krävs för att ranka högt. Förkortningen står för följande ord: 

Expertis 

De som är experter på sitt område ska premieras med bättre ranking. Skulle Carl Bildt skriva en faktatext om utrikespolitik så bör denna har betydligt mer expertis bakom sig än om ”vem som helst” skriver den. Detta utifrån att Carl Bildt är extremt insatt i ämnet och expert.  

Det kan även vara att personen är så kallad hobbyexpert och väl insatt i ett specifikt TV-spel eller husmorsknep för att göra ren kläder.  

Framförallt anses Google vara noga med detta inom hälsa, medicin och juridiska frågor. Områden där stora skador kan uppstå om beslut tas på felaktiga grunder.  

Hur jobbar du med sökmotoroptimering för att nå expertis på ditt område? 

SEO Keywords Ranking Web

Auktoritet 

Med auktoritet menas att personen som uttalar sig i frågan verkligen är insatt och helst är ”auktoritet” inom området. Googla personen som uttalar sig och se dess rykte på nätet. I vilka andra sammanhang hittas personen och vad sägs om honom eller henne. 

Tillförlitlighet 

Det ska vara fördelaktigt att hålla sig till sanningen – även inom sökmotoroptimering. Kan informationen verifieras på andra ställen? Det är stor skillnad på sanningsenliga fakta och egna idéer. Här prioriterar Google sanningen. Eller rättare sagt så är målet att de ska göra det. För det finns en rad bevis på att de inte alltid lyckas.  

Tillförlitlighet kan även visas genom att sidan har tydlig avsändare. Detta exempelvis med företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och länkar till konton på social media. Allt som påvisar att företaget är pålitligt och att texten är aktuell och korrekt.  

Det kan låta självklart att jobba med E.A.T då alla företag vill var auktoriteter i sin bransch samt trovärdiga mot sina kunder. Men att säga det och att vara det är inte samma sak. Därför är det viktigt att se över sina sida och se vilka signaler som ges – både till Google och besökarna.  

E.A.T – inte enbart för Google 

Vid ett heltäckande arbete med sökmotoroptimering på en webbplats är E.A.T en fundamental byggsten. Det handlar delvis om att bygga förtroende i Googles ögon och på detta sätt få en bättre ranking. Men sökmotoroptimering och användarvänlighet går mycket ofta hand i hand – så även i detta fall.  

Även om du inte alls förlitar dig på sökmotoroptimering som primär trafikkälla så finns stora fördelar att se över E.A.T. Att ha trovärdighet och auktoritet inom ett ämne ger fler fördelar än enbart ranking. Det innebär samma fördelar som att ett företag har ett starkt varumärke.  

Vem går du till om cykeln har gått sönder? Den cykelhandlare som har gott rykte, är trovärdig och är en ”auktoritet” inom sitt yrke i staden – eller spar du hellre 50 kr och går till en helt okänd? 

På samma sätt fungerar E.A.T även om det är digitalt. Visserligen är målet med sökmotoroptimering att sidan ska få bättre ranking men med fokus på E.A.T kommer även ökad konvertering och mer trafik från andra trafikkällor än enbart Google.  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>