Är yrket som rörmokare något för dig?

Att bli hantverkare är återigen populärt. Hantverksskickligheten och det genuina kunnandet är något som allt fler vill tillskansa sig. Med det sagt, är en karriär som rörmokare inte något för alla. Det gäller bland annat att man tycker om att arbeta fysiskt, att man kan vara självgående och att man kan jobba med låg lön som lärling i ett par år.

Är du självgående?

Som rörmokare bör man kunna vara självgående. En anledning till att nästan alla arbetsgivare söker efter folk som har körkort, är för att man själv ska kunna ta firmabilen ut på diverse projekt. Väl ute på fältet är det viktigt att man trivs med att lösa problem själv och fatta egna beslut kring hur arbetet ska fortlöpa.

Just en anledning till att rörmokarlöner har stigit på senare år är för att man har fått ta över allt fler uppgifter. Tidigare kanske man jobbade i grupp och i hög grad blev styrd av en chef – så är det knappast idag. Idag kan det hända att en rörmokare sköter allt från planering och inköp till arbete och slutförande. Att kunna vara självgående är alltså viktigt. Med detta sagt är det givetvis inte alltid man arbetar själv – det kan mycket väl vara så att man arbetar i grupp ute på en större arbetsplats för elektriker och rörmokare (till exempel en nybyggnation). På mindre arbeten hos privatpersoner är det dock inte ovanligt att man är ensam i arbetet.

Är du beredd att jobba med låg lön ett par år?

Visst – lönen för rörmokare är potentiellt väldigt bra. För att ta sig dit krävs dock hårt arbete under många år. Som lärling är det inte ovanligt att man har en lön kring 15 000 innan skatt. Går man som företagslärling varar den här perioden i flera år. Om man har utbildat sig på gymnasiet är lärlingsperioden betydligt kortare – men fortfarande kännbar. Å andra sidan kan det här jämföras med att gå en längre utbildning till ett akademiskt yrke, som man inte får betalt för alls (snarare får man mycket studieskulder).

Det bör tilläggas att lärlingslönerna kan skilja sig rejält från firma till firma. När du söker en lärlingsanställning är det här värt att ha i åtanke. Å andra sidan kan dessa anställningar vara ganska svåra att hitta, så det är inte direkt som att man får välja lön. Rörmokare

Gillar du att arbeta med kroppen?

Som rörmokare arbetar man mycket med kroppen. Det är också vanligt att man arbetar i obekväma arbetsställningar långa stunder om dagen. För att undvika jobbiga belastningsskador är det viktigt att man tänker på hur man använder armarna, och hur resten av kroppen är positionerad.

Oavsett är rörmokaryrket knappast lämpligt för någon som inte tycker om att röra på sig. Ritningsläsning och uträkningar är en del av arbetet som är lite lugnare, men man måste vara beredd på att arbeta med kroppen. Just det här är något som lockar många till yrket. Om det avskräcker, snarare än lockar, kanske det finns andra, mer stillasittande, yrken som passar bättre.